कोरोना संक्रमण र के हो सीटि भ्यालु ??

November 14, 2020   Filed under कोभिड अपडेट >>>> Please Subscribe our Youtube Channel

प्रारम्भिक पी.सी आर.को रिजल्टको सी.टि. भ्यालु ; अनुमानित पी.सी आर. निगेटिभ हुने समय र त्यसको आधारमा इसोलेसनमा बस्ने समय अबधि :

१. प्रारम्भिक सी.टि. भ्यालु १५-१६ हुँदा : आइसोलेसन अबधि चार हप्ता
२. प्रारम्भिक सी.टि. भ्यालु २०-२१ हुँदा : आइसोलेसन अबधि तीन हप्ता
३. प्रारम्भिक सी.टि. भ्यालु २४–२५ हुँदा : आइसोलेसन अबधि दुइ हप्ता
४. प्रारम्भिक सी.टि. भ्यालु ३०-३१ हुँदा : आइसोलेसन अबधि एक हप्ता

पी.सी आर. को रिपोर्टमा भाइरसको मात्रा जांच गर्दा पी.सी.आर. को एम्प्लीफिकेसनको त्यो बिन्दु हो जहाँ देखि भाइरसको जिन पता लाग्दछ वा कर्भ उठेर “एस ” आकार लिन्छ | पी.सी आर. को रिपोर्टमा भाइरसको मात्रा सी.टि. भ्यालु ले जनाउदछ | सी.टि. भ्यालु थोरै हुँदा भाइरसको मात्रा धेरै हुन्छ; सी.टि. भ्यालु धेरै हुँदा भाइरसको मात्रा थोरै हुन्छ |

सामान्यतया सी.टि. भ्यालु १२ देखि ४० सम्म हुन्छ, पी.सी आर. को रिपोर्ट पोजिटिभ हुनलाई सामान्यतया धेरै भाइरल लोड भएको बेला १२- १५ सम्म हुन्छ, किट अनुसार पनि गरक पर्दछ | सम्मन्यतया पहिलो १ देखि ४-५ सम्मको सुरुवाती सी.टि. भ्यालु हुन्छ त्यस पश्चातको ५ देखि १० सम्मको सी.टि. भ्यालुलाइ उपकरण, जाँचमा प्रयोग गरिने किट्स, कित्स्मा प्रयोग गरिने निगेटिभ कन्ट्रोल र पोजिटिभ कन्ट्रोलको औसतको आधारमा भारोलोजिष्ट /माइक्रोबायोलोजिष्टले पी.सी.आर. उपकरणमा सेट गर्नु पर्दछ |

पी.सी आर. को रिपोर्ट निगेटिभ हुनलाई सी.टि. भ्यालुको कट ऑफ़ बिन्दु जांच गरिने किट अनुसार ३६ देखि ४० सम्म हुन्छ | सामान्यतया सी.टि. भ्यालु ३०-३२ हुँदा भाइरसको मात्रा घटिसकेको हुन्छ |

शरीरको प्रतिरक्षात्मक शक्तिले काम गर्दा एक सप्ताहमा सामान्यतया पाँच युनिट सी.टि. भ्यालु घट्छ र यसरि सुरुमा जाँचको रिपोर्टमा सी.टि. भ्यालु २०-२१ भएको खण्डमा पहिलो हप्ता पछी २४-२५ हुन्छ, दोस्रो हप्तामा ३०-३१ र तेस्रो हप्तामा ३५-३६ हुन जांच र २१ -२२ दिनमा पी.सी आर. को रिपोर्ट निगेटिभ आउँछ |
नोट: सामान्यतया शब्दको प्रयोगले केहि अपबादमा यो समय घटबढ हुन सक्छ, त्यो उमेर, लिंग, शरीरको प्रतिरक्षात्मक शक्ति, एन्टी भाइरल औषधिको प्रयोग, फोक्सोको स्थीति, अरु रोगहरु इत्यादिमा भर पर्दछ |

चिकित्सक दिनेश क्षेत्रीको फेसबुक वाल बाट साभार !!